JetsGo Vesijettivuokrauksen Vuokrausehdot vesijetille, irtaimistolle ja trailerille.

Näissä ehdoissa tarkoitetaan Vuokraamolla JetsGo vesijettivuokrausta ja Vuokraajalla vuokralle ottajaa. 

 1. Vuokraaja on vuokra-aikana vastuussa vuokraamistaan tuotteista sekä huolehtii että käyttää niitä oikein. Vahingon tai vian ilmettyä tulee vuokraajan välittömästi ilmoittaa tästä palveluntarjoajalle. Vuokraaja vastaa kaikista vahingoista, jotka on aiheuttanut.
 2. Vuokraaja palauttaa aina vuokratun tuotteen takaisin samalle paikalle, josta sen on vuokrannut. Vuokrattu tuote tulee olla samassa kunnossa kuin ennen vuokrausta. Palveluntarjoaja tarkistaa aina vuokratut tuotteet niiden palautushetkellä. 

 3. Jos Vuokraaja palauttaa vesijetin ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä. Jos Vuokraaja ylittää̈ sovitun vuokra-ajan, veloitetaan odotusajasta 110 € / alkava tunti.
 4. Vesijetistä on vastuussa 18 v. täyttänyt henkilö. Vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen sekä todistettava aina henkilöllisyytensä kuvallisella virallisella henkilökortilla. Vuokrasopimuksen allekirjoittanut täysi-ikäinen henkilö on yksin vastuussa kaikista aiheuttamistaan esine- ja henkilövahingoista.
 5. Henkilöitä ja Vuokraajaa ei ole Vuokraamon toimesta vastuuvakuutettu.
 6. Vuokraaja saa käyttöopastuksen palveluntarjoajalta. Vuokraaja on vastuussa siitä, että noudattaa kaikkia meriliikennesääntöjä ja kunnioittaa kanssaveneilijöitä sekä vesilläliikkujia.

 7. Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana vesijetin (ja mahdollisen trailerin) käyttämisestä aiheutuvat sakot, pysäköintivirhemaksut sekä ylikuormamaksut.Vuokraajaa koskee Suomen lain asettamat alkoholi sekä muiden huumavien aineiden käytön rajoitukset. 
 8. Älä koskaan aja vesijettiä alle metrin syvyisessä vedessä! Matalikossa ajaminen kielletty. Rantautuminen kielletty kokonaan, ellei erikseen sovita palveluntarjoajan kanssa. Moottoria ei saa käynnistää matalassa rantavedessä/hiekassa. Vuokraaja on korvausvelvollinen, jos vesijetti vaurioituu huolimattomuudesta. 
 9. Vesijettiin tankataan aina 98 OKT. bensiiniä. Vuokraaja todistaa kuitilla, että on tankannut ks. polttoainetta. Vuokraaja saa vesijetin aina tankattuna käyttöönsä, joten vesijetti palautetaan myös aina tankattuna. Pois lukien 30 min, 50 min, 75 min sekä 100 min. vuokraukset, joissa polttoaine sisältyy vuokraukseen. Palveluntarjoaja opastaa tankkauksessa tarvittaessa. Palveluntarjoaja veloittaa 2 € / litra jos vesijetti palautetaan tankkaamatta.
 10. Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tämä sopimus, jos vesijetti ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuen. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä matkakuluja ei korvata.
 11. Vuokraajan tekemä varaus on sitova ja jos vuokraaja peruu varaamansa vuokrauksen, tulee hänen tehdä se 24 h (1 päivä) ennen vuokrauksen alkamista. Muussa tapauksessa on Vuokraamolla oikeus periä Vuokraajalta täysi vuokrasaatava. Vuokraajan tulee olla vuokrauspaikalla 15min ennen vuokrausajan alkua.

 12. Omavastuu vuokrauksen aikana vesijetistä on 2000 EUR. Muut kadotetut tai vaurioituneet varusteet korvataan uushankintahinnan mukaisesti. Näihin lukeutuu mm. kelluntaliivit, traileri, avaimet ja rekisteriote.
 13. Allekirjoituksellaan vuokraaja on hyväksynyt vuokrausehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä. Vuokraaja voi tutustua vuokraehtoihin vielä palveluntarjoajan kanssa vuokraushetkellä.

 14. Maksuvälineenä käy seuraavat: Käteinen (tasaraha), korttimaksu VISA/VISA ELECTRON myös Mobiilimaksamiset mm. Apple Pay. Kaikki yleisimmät Liikuntaedut myös, Edenred, Smartum jne.